Ngày 16/02/2024

Kế hoạch Khảo sát chính thức CTĐT ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; CNKT Điện, Điện tử; Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa.

Xem chi tiết tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan

HỌC QUAY PHIM CÙNG ĐẠO DIỄN HÀN QUỐC TRONG GIỜ HỌC TIẾNG HÀN CƠ BẢN

HỌC QUAY PHIM CÙNG ĐẠO DIỄN HÀN QUỐC TRONG GIỜ HỌC TIẾNG HÀN CƠ BẢN

HỌC QUAY PHIM CÙNG ĐẠO DIỄN HÀN QUỐC TRONG GIỜ HỌC TIẾNG HÀN CƠ BẢN

WORKSHOP CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

WORKSHOP CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

WORKSHOP CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Baidu
map