giới thiệu

Triết lý trong đào tạo và phát triển của Trường Đại học Kiến Trúc Đã Nẵng

SỨ MẠNG “Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”

MỤC TIÊU “Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để khởi nghiệp; có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; có khả năng đáp ứng nền kinh tế kỹ thuật số; có năng lực hội nhập vào thị trường lao động quốc tế và có trách nhiệm với cộng đồng”.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 “Phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng, là một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số”

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: “Hội nhập - Sáng tạo - Đạo đức - Phát triển - Trách nhiệm”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “Năng động, sáng tạo, trung thực, chất lượng và hợp tác”.

30000

sinh viên

300

giảng viên/viên chức

8

khoa chuyên môn

18

Ngành đào tạo

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BA CÔNG KHAI

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020) - Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

chi tiết

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở và trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi

chi tiết

THÀNH TÍCH

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

chi tiết

Chứng nhận

1. Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 2. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

chi tiết

Lịch sử hình thành

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Da Nang Architecture University – DAU) được thành lập vào ngày 27 tháng 11 năm 2006 bởi Kiến trúc sư Phạm Sỹ Chúc. KTS. Phạm Sỹ Chức nguyên là Phó Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA), nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng

chi tiết

Sứ mạng, mục tiêu, tầm nhìn, chính sách chất lượng

1. SỨ MẠNG: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo

chi tiết

Định hướng phát triển

Đại học như một gia đình để nuôi nấng và chắp cánh cho những

chi tiết

CON NGƯỜI VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Trụ sở chính được xây dựng và hoàn thành vào tháng 11 năm 2006 gần trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

chi tiết

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có: I. 8 Khoa, bao gồm: 1. Khoa Kiến trúc 2. Khoa xây dựng 3. Khoa Cầu đường

chi tiết

GIẢNG VIÊN - NHÀ KHOA HỌC

Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh - trình độ ĐH

chi tiết

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

chi tiết

ĐẢNG BỘ

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

chi tiết

BAN GIÁM HIỆU

Bao gồm: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng / TS. Lê Công Toàn - Hiệu phó / KS. Nguyễn Thị Oanh - Hiệu phó / KTS. Nishizaki Natsuya - Hiệu phó.

chi tiết