Chương trình liên kết với Đại học Mahasarakham – Thái Lan

09/11/2021

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan gồm các nội dung trao đổi, giao lưu học thuật và văn hoá giữa hai đơn vị. 

Baidu
map