Ngày 01/12/2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260659394-1264949150692037-1405530938038239245-n-20211201092936-e.jpg

chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị” được tổ chức vào chiều nay ngày 30/11, đã kết thúc thành công với sự tham gia của 30 giảng viên trong và ngoài trường. Mục đích của seminar lần này nhằm:

- Tạo điều kiện cho giảng viên Khoa Kiến trúc nói riêng và đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường có cơ hội giao lưu học thuật với diễn giả về vấn đề quy hoạch đô thị.

-Chia sẻ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, các nghiên cứu điển hình về ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (ArcGIS) vào những nghiên cứu về phân tích không gian (spatial analysis), phân tích mạng (Network analysis) thống kê không gian...trong quy hoạch và quản lý đô thị.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260640325-1264949427358676-1956754832967174949-n-20211201092935-e.jpg

Nội dung bài trình bày:

TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Giảng viên Khoa Kiến trúc: Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260480745-1265084670678485-1673576846676574576-n-20211201092935-e.jpg

Cùng chờ đón Seminar chuyên đề số 4 vào ngày 29/12 với chủ đề: “Ứng dụng MPM trong việc mô phỏng quá trình trượt lở đất và khoảng cách dịch chuyển khối trượt".

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260438167-1265084707345148-1146578897360793791-n-20211201092935-e.jpg

Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên, và sinh viên trong Trường có cơ hội giao lưu học thuật chuyên sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển nội lực về nghiên cứu khoa học trong Trường, tạo cơ hội giao lưu và hợp tác trong nghiên cứu giữa Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với các Trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tin tức liên quan

chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng”

chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng”

chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng” được tổ chức vào sáng ngày 26/11/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước. Mục đích của seminar lần này

Thư mời đăng ký tham dự Seminar chuyên đề thứ 9:

Thư mời đăng ký tham dự Seminar chuyên đề thứ 9: "Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng"

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên có cơ hội giao lưu học thuật về các chủ đề thực tế, mang tính thời sự, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và chuyển đổi công nghệ giữa Nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước...

chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm”

chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm”

chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm” được Phòng KHCN tổ chức vào chiều ngày 17/6/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước.

Baidu
map