Nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước ở thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 5/6/2021) từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021.

Đến với triển lãm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng không gian trưng bày sách, giới thiệu tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, triển lãm còn mang đến các sự kiện giao lưu, tọa đàm và Hội sách trực tuyến được diễn ra từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

Tham quan triển lãm tại sàn sách:https://trienlamsachhochiminh.book365.vn/nhé, DAU.ERS ơiii~

Leave a Comment