• Bạn muốn tìm hiểu về cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp trong Kỷ nguyên AI và Blockchain?
  • Bạn đang tìm kiếm cơ hội để gặp gỡ và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành?
  • Bạn muốn tham gia vào một sự kiện thú vị và bổ ích để tìm hiểu thêm về chủ đề này?
  • Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia Chương trình “Nuôi dưỡng nhân tài trong kỷ nguyên AI và Blockchain”
  • Thời gian: 8h00, thứ 5 ngày 28/03/2024
  • Địa điểm: Hội trường 204, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
  • Nội dung chương trình:

– AI định hình lại thế giới như thế nào?

– Xây dựng một tương lai an toàn: Vai trò của Blockchain trong định danh số và tăng cường an ninh mạng

– Cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI và Blockchain