Thực hiện công văn số 1585/BGDĐT-GDTX ngày 08/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024, Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với thông điệp:“Sách hay cần bạn đọc”

  • Thông qua việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.
  • Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường, giúp mọi người hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự nghiên cứu, tự học.
  • Phát huy giá trị của sách; đề cao vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.
  • Quảng bá cho văn hoá đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện.
  • Đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ và quảng bá những sách hay, có giá trị về nội dung lẫn hình thức đến người đọc.
  • Giới thiệu và quảng bá Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đến bạn đọc, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tiếp cận với tất cả ấn phẩm có tại Thư viện.
  • Giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ của Thư viện.
  • Thư viện lựa chọn các tài liệu là sách chuyên ngành, sách tham khảo, sách kỹ năng sống, báo, tạp chí … phù hợp để giới thiệu và trưng bày tại Thư viện.
  • Tiếp nhận sách do bạn đọc tặng.