Thư viện DAU

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân Tổ Thư viện trực thuộc Phòng Tổ chức nhân sự bao gồm 02 cán bộ. Ngày 01/06/2009 Thư viện chuyển sang phòng Đào tạo. Ngày 15/05/2011 điều chuyển Tổ Thư viện trực thuộc phòng Đào tạo sang trực thuộc phòng Hành chính Tổng hợp cho đến nay.

shape

Vốn tài liệu

01

Thư viện có nguồn tài liệu phong phú và đa dạng, với gần 20.000 bản sách in, hơn 8.500 biểu ghi tài liệu điện tử, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đĩa CD, báo- tạp chí chuyên ngành,…Tài liệu của Thư viện được cập nhật và bổ sung thương xuyên để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo. Ngoài ra, Thư viện đã được Nhà trường đầu tư liên kết để mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế: CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, CSDL ProQuest Central, CSDL Springer Link.

Tiện nghi

02

Thư viện có không gian rộng rãi , bàn ghế đúng chuẩn phục vụ bạn đọc kèm vào đó điều hòa mát lạnh

Phòng máy

03

Có tất cả 50 máy tính và 2 máy tra cứu ấn phẩm phục vụ bạn đọc

0 +
Sách truyền thống
0 +
Sách điện tử
0 +
Tạp chí
0 +
Máy tính

Nhân sự

Đội ngũ nhân viên

Trần Thị Thu Sương
Cán bộ thư viện
Phạm Mỹ Hạnh
Cán bộ thư viện
Baidu
map