Một buổi lễ bảo vệ thật khác so với những buổi bảo vệ khác do dịch bệnh. Nhưng các bạn sinh viên vẫn tự tin và thuyết trình thật tốt cho thành quả quá trình học của mình. Chúc các em ra trường thành công trên mọi công việc mình đã chọn.