Ngày 02/11/2021

 1. Nguyễn Thị Nga My(2021),Entrepreneurship In American Higher Education: Experience For Universities In Danang City,Proceedings Of International Workshop Developing The Startup Ecosystem In A Changing World.
 2. Phan Trần Kiều Trang(2021),Nghiên cứu không gian kiến trúc cảnh quan nhằm phát triển du lịch cộng đồng xã Hòa Bắc (trải nghiệm mô hình Học cùng cộng đồng của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng),Tạp chí Kiến trúc.
 3. Võ Thành Trung(2021),Discrete element analysis the mobility of granular flows,Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thuỷ khí toàn quốc lần thứ 25 năm 2022.
 4. Võ Thành Trung(2021),Collapse dynamics of a granular column in water,Proceedings of Vietnam Association for Fluid Mechanics 24.
 5. Đinh Thị Thi, Lê Thái Phượng(2021),Đo lường cảm nhận hạnh phúc của sinh viên tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology).
 6. Đỗ Phúc Hảo(2021),LSTM for human activity recognition based on feature extraction method using conformal geometric ALGEBRA,Kỷ yếu Hội nghị KHCN.
 7. Ngô Đức Chiến(2021),Vai trò của giáo dục khởi nghiệp và các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn TP. Đà Nẵng,Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Kết nối mạng lưới nghiên cứu chính sách Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.
 8. Trần Thị Yến Vinh(2021),Factors affecting the switching intention to Mobile payment systems in Viet Nam,Hội thảo khoa học Quốc tế ICYREB 2021.
 9. Trần Thị Yến Vinh(2021),Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến sự từ chối của người tiêu dùng đối với dịch vụ Internet Banking tại Việt Nam,Hội thảo khoa học Quốc tế ICYREB 2021.
 10. Ngô Đức Chiến(2021),Vai trò của giá trị thương hiệu trong việc nâng cao lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực Ngân hàng,Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh năm 2021.
 11. Ngô Đức Chiến(2021),Nghiên cứu các nhân tố tác động thái độ và ý định khởi nghiệp của các bạn trẻ trên địa bàn TP. Đà Nẵng,Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về kế toán và kiểm toán của VCAA 2021.
 12. Ngô Đức Chiến(2021),Nghiên cứu các nhân tố tác động đến Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đà Nẵng,Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số.
 13. Lê Thái Phượng(2021),Giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn từ góc nhìn của chuyên gia, người làm du lịch và du khách,Tạp chí Khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
 14. Lê Thái Phượng(2021),Tác động của năng lực lãnh đạo đến định hướng chiến lược chuyển đổi số tại doanh nghiệp du lịch,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology.
 15. Lê Thái Phượng(2021),Đo lường cảm nhận hạnh phúc của sinh viên tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology.
 16. Phan Kim Ngân(2021),Phân vùng địa lý tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở Thành phố Đà Nẵng,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology.
 17. Lê Thái Phượng(2021),Các nhân tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với khách du lịch nội địa trong bối cảnh COVID-19,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology.
 18. Lê Thái Phượng(2021),Hình ảnh hàng rong, hàng vỉa hè ở Hội An qua cảm nhận của du khách nội địa,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology.
 19. Lê Thái Phượng(2021),Áp dụng mô hình ASK trong đánh giá năng lực chuyển đổi số của nhân viên tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng,Hội thảo quốc gia "Nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi".
 20. Lê Thái Phượng(2021),Sự khác biệt giữa thế hệ Y và thế hệ Z về động cơ chia sẻ hình ảnh du lịch lên Facebook, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên ( TNU Journal of Science and Technology.
 21. Nguyen Trung Kien,Vo Thanh Trung,Nguyen Nhu Hoang (2021),Coupled finite-discrete element modeling and potential applications in civil engineering,Journal of Science and Technology in Civil Engineering,DOI:doi.org/10.31814.
 22. Thanh-Trung Vo(2021),Application of the advanced discrete element method for the simulation of unsaturated granular materials,The University of Danang - Journal of Science and Technology.
 23. Lê Thái Phượng(2021),Những giá trị tác động đến trải nghiệm du lịch đáng nhớ của du khách về Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 24. Lê Thái Phượng,Lê Ngọc Nhất(2021),Khôi phục làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước thành phố Đà Nẵng,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 25. Lê Thái Phượng,Lê Hồng Vương(2021),Khai thác sản phẩm du lịch nông thôn tại khu vực Túy Loan - Phong Nam, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế.
 26. Lê Thái Phượng(2021),Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành du lịch của sinh viên đại học thuộc khu vực Miền Trung sau tác động của COVID – 19,Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển.
 27. Lê Thái Phượng,Lê Ngọc Nhất(2021),Áp dụng “Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch” đối với Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng,HCMCOUJS-Kinh tế và quản trị kinh doanh.
 28. Ngô Đức Chiến(2021),Ảnh hưởng của Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu đến Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đà Nẵng,Tạp chí Khoa học Kinh tế.
 29. Ngô Đức Chiến(2021),Nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu, Giá trị nhận được, Niềm tin, Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng,Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh,DOI: 10.46223
 30. Ngô Đức Chiến(2021),Nâng cao sự hài lòng và ý định mua lại của người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến,Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia quản trị kinh doanh và marketing định hướng phát triển bền vững.
 31. Ngô Đức Chiến(2021),Nâng cao lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh công nghiệp 4.0,Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh ICYREB 2020.
 32. Ngô Đức Chiến(2021),Nâng cao mức độ vận dụng IFRS tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Đà Nẵng,Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán VCAA 2020.
 33. Ngô Đức Chiến(2021),Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đà Nẵng,Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán VCAA 2020.
 34. Nguyễn Phương Ngọc(2021),Tính bền vững và an toàn môi trường - các yếu tố cơ bản để tổ chức hoạt động GTVT tạo ra một môi trường đô thị nhân văn,Tạp chí quy hoạch xây dựng.
 35. Nguyễn Phương Ngọc(2021),Đề xuất biện pháp nhằm giảm thểu các tác động tiêu cực do hoạt động giao thông đến môi trường đô thị,Tạp chí môi trường.
 36. Nguyễn Phương Ngọc(2021),Nghiên cứu mức ô nhiễm bụi trong không khí do khí thải của phương tiện giao thông tại khu vực ven đường đô thị,Tạp chí môi trường.
 37. Nguyễn Phương Ngọc(2021),Kinh nghiệm giám sát môi trường dựa trên việc tích hợp công nghệ GIS vào hệ thống quản lý "thành phố thông minh" tại Liên Bang Nga và bài học cho Việt Nam,Tạp chí môi trường.
 38. Nguyễn Thị Hồng Hạnh(2021),IFRS 15 adoption and firm profitability ratios,International Conference on Accounting and Finance ICOAF 2021.
 39. Nguyễn Thị Hồng Hạnh(2021),Thực trạng và kinh nghiệm áp dụng IFRS 15 "Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng" của các nước trên thế giới,Hội thảo Khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán VCAA 2020.
 40. Trần Thị Yến Vinh(2021),Phân tích tính hai mặt của Bancassurance tại Việt Nam,Tạp chí Công Thương.
 41. Trần Thị Yến Vinh(2021),Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động - Tập trung vào hệ thống Fintech tại Việt Nam,Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh ICYREB 2020 - Trang 778.
 42. Trịnh Tuấn Anh(2021),Áp dụng phương pháp bình luận bản án trong giảng dạy môn Luật Lao động,Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia “Kỹ năng trong đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu thị trường Lao động, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
 43. Trịnh Tuấn Anh(2021),Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê bất động sản và một số kiến nghị hoàn thiện,Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
 44. Trịnh Tuấn Anh(2021),Quan hệ lao động và quan hệ dịch vụ về lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019 và mối tương quan với thông lệ quốc tế,Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư Pháp).
 45. Trịnh Tuấn Anh,Đoàn Thị Phương Diệp(2021),Đánh giá những điểm mới về quy định tiền lương theo bộ luật lao động năm 2019,Tạp chí pháp luật và pháp triển.
 46. Trịnh Tuấn Anh(2021),Vấn đề cấu trúc bộ máy hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2020,Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bàn về những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 trong thời kỳ hội nhập”, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 47. Trịnh Tuấn Anh(2021),Thực hiện hợp đồng thương mại khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Hardship) do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID 19,Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia “Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch COVID 19 tại Việt Nam”.
 48. Trịnh Tuấn Anh(2021),Mô hình pháp lý về tổ chức công đoàn một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa,Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lý thuyết đến thực tiễn, Trường Đại học Trà Vinh.
 49. Trịnh Tuấn Anh(2021),Pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững,Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lý thuyết đến thực tiễn, Trường Đại học Trà Vinh.
 50. Trịnh Tuấn Anh(2021),Pháp luật hình sự Việt Nam trước những rào cản và thách thức của an ninh phi truyền thống,Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lý thuyết đến thực tiễn, Trường Đại học Trà Vinh.
 51. Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Thị Liệu(2021),Khung pháp lý về tiền kỹ thuật số tại Nhật bảo, Canada và thực tiễn ở Việt Nam,Tạp chí Tài Chính.
 52. Trịnh Tuấn Anh(2021),Vai trò của án lệ trong hệ thống nguồn pháp luật Việt Nam hiện nay,Tạp chí pháp luật và pháp triển.

Tin tức liên quan

Năm 2022

Năm 2022

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2022

Năm 2020

Năm 2020

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2020

Năm 2019

Năm 2019

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2019

Baidu
map